.Kết quả hình ảnh cho anh than tai
mới SOI CẦU LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới- KETQUAVANG3939.COM SOI CẦU MIỀN BẮC CAO CẤP
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới 3 CÀNG TUYỆT MẬT TỪ TRƯỜNG QUAY MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY ĂN 100%-
mới-
mới 3 CÀNG TUYỆT MẬT VIP (1 con 3 cang Tuyệt Mật) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 10.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô Tuyệt Mật sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 16h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mớiDO QUÁ TRÌNH BẢO MẬT NÊN CHÚNG TÔI CHỈ THỐNG KÊ 1 NGÀY-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP ĂN 100%
NGÀY 3 CÀNG TUYỆT MẬT VIP KẾT QUẢ
mới mới
05/02/2018 829 ĂN 3 CÀNG TUYỆT MẬT 829
ĐÁNH SẬP CHỦ-LÔ
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mớiĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ TRƯỜNG QUAY MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY ĂN 100%-
mới-
mới ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT VIP (1 con đề Tuyệt Mật) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 6.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô Tuyệt Mật sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 16h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mớiDO QUÁ TRÌNH BẢO MẬT NÊN CHÚNG TÔI CHỈ THỐNG KÊ 1 NGÀY-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT VIP ĂN 100%
NGÀY ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT VIP KẾT QUẢ
mới mới
05/02/2018 29 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 29
ĐÁNH SẬP CHỦ-LÔ
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mớiĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT TỪ TRƯỜNG QUAY MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY ĂN 100%-
mới-
mới ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP (1 con Lô Tuyệt Mật) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 4.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô Tuyệt Mật sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 16h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mớiDO QUÁ TRÌNH BẢO MẬT NÊN CHÚNG TÔI CHỈ THỐNG KÊ 1 NGÀY-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP ĂN 100%
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ TUYỆT MẬT VIP KẾT QUẢ
mới mới
05/02/2018 24 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 24
ĐÁNH SẬP CHỦ-LÔ
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ ĐÔC THỦ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN ĐÔC THỦ LÔ 1 SỐ SIÊU VÍP) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công lô độc thủ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ ĐỘC THỦ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ ĐỘC THỦ SIÊU VÍP
NGÀY LÔ ĐỘC THỦ VÍP KẾT QUẢ
mới mới
05/02/2018 03 TRƯỢT
03/02/2018 34 ĂN LÔ VÍP 34
02/02/2018 69 ĂN LÔ VÍP 69
01/02/2018 71 ĂN LÔ VÍP 71
31/01/2018 06 TRƯỢT
30/01/2018 96 ĂN LÔ VÍP 96
29/01/2018 02 ĂN LÔ VÍP 02
28/01/2018 10 ĂN LÔ VÍP 10
27/01/2018 16 ĂN LÔ VÍP 16
26/01/2018 63 ĂN LÔ VÍP 63
25/01/2018 19 ĂN LÔ VÍP 19
24/01/2018 51 ĂN LÔ VÍP 51
23/01/2018 31 TRƯỢT
22/01/2018 04 ĂN LÔ VÍP 04
21/01/2018 01 ĂN LÔ VÍP 01
20/01/2018 37 ĂN LÔ VÍP 37
19/01/2018 51 ĂN LÔ VÍP 51
18/01/2018 83 ĂN LÔ VÍP 83X2
17/01/2018 89 ĂN LÔ VÍP 89
16/01/2018 04 TRƯỢT
15/01/2018 71 ĂN LÔ VÍP 71
14/01/2018 85 ĂN LÔ VÍP 85X2
13/01/2018 72 ĂN LÔ VIP 72
12/01/2018 24 ĂN LÔ VIP 24
11/01/2018 39 ĂN LÔ VIP 39
10/01/2018 47 TRƯỢT
09/01/2018 21 TRƯỢT
08/01/2018 37 ĂN LÔ VÍP 37
07/01/2018 21 ĂN LÔ VÍP 21
06/01/2018 10 ĂN LÔ VÍP 10X2
05/01/2018 47 ĂN LÔ VÍP 47
04/01/2018 64 TRƯỢT
03/01/2018 29 ĂN LÔ VÍP 29
02/01/2018 61 ĂN LÔ VÍP 61
01/01/2018 07 ĂN LÔ VÍP 07
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 04 40 ĂN LÔ 04X2
04/02/2018 19 91 ĂN LÔ 19
03/02/2018 49 94 ĂN LÔ 49
02/02/2018 78 87 ĂN LÔ 87
01/02/2018 04 40 ĂN LÔ 04 40
31/01/2018 25 52 TRƯỢT
30/01/2018 24 42 ĂN LÔ 24x2
29/01/2018 26 62 ĂN LÔ 26x2
28/01/2018 24 42 ĂN LÔ 42
27/01/2018 29 92 ĂN LÔ 29
26/01/2018 45 54 ĂN LÔ 45
25/01/2018 26 62 ĂN LÔ 26 62
24/01/2018 53 35 ĂN LÔ 35
23/01/2018 24 42 TRƯỢT
22/01/2018 16 61 ĂN LÔ 16
21/01/2018 17 71 ĂN LÔ 71
20/01/2018 03 30 ĂN LÔ 03
19/01/2018 57 75 ĂN LÔ 57 75
18/01/2018 25 52 ĂN LÔ 52
17/01/2018 24 42 ĂN LÔ 42
16/01/2018 67 76 ĂN LÔ 67
15/01/2018 15 51 ĂN LÔ 15
14/01/2018 04 40 ĂN LÔ 04
13/01/2018 37 73 ĂN LÔ 37 73
12/01/2018 17 71 ĂN LÔ 17
11/01/2018 47 74 ĂN LÔ 47 74
10/01/2018 09 90 TRƯỢT
09/01/2018 06 60 TRƯỢT
08/01/2018 17 71 ĂN LÔ 17
07/01/2018 29 92 ĂN LÔ 29 92
06/01/2018 01 10 ĂN LÔ 10X2
05/01/2018 39 93 ĂN LÔ 39
04/01/2018 24 42 ĂN LÔ 24
03/01/2018 32 23 ĂN LÔ 23
02/01/2018 17 71 ĂN LÔ 17 71
01/01/2018 05 50 ĂN LÔ 50
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 5 CAP XIÊN 2 MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 5 cap xiên 2 víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 5 cap xiên 2 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 5 CAP XIÊN 2 VÍP
NGÀY 5 CAP XIÊN 2 VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 03 29 ; 04 31 ; 04 30 ; 03 40 ; 04 29 ĂN XIÊN 2; 04 31 ; 04 29
04/02/2018 35 91 ; 19 35 ; 53 91 ; 19 53 ; 46 53 ĂN XIÊN 2; 19 53 ; 35 19
03/02/2018 34 64; 34 54 ; 43 54 ; 27 57 ; 27 47 ĂN XIÊN 2; 34 64 ; 27 57
02/02/2018 69 25 ; 69 07 ; 25 41 ; 72 57 ; 72 07 ĂN XIÊN 2; 69 25 ; 25 41
01/02/2018 04 20 ; 02 04 ; 04 40 ; 40 20 ; 40 02 ĂN XIÊN 2; 04 40
31/01/2018 25 45 ; 52 47 ; 25 74 ; 47 57 ; 47 67 TRƯỢT
30/01/2018 56 75 ; 03 14 ; 56 47 ; 47 30 ; 14 85 ĂN XIÊN 2; 56 75 ; 56 47
29/01/2018 23 57 ; 75 23 ; 75 32 ; 57 24 ; 57 32 ĂN XIÊN 2; 57 32 ; 57 24
28/01/2018 05 42 ; 05 43 ; 50 43 ; 12 42 ; 10 50 ĂN XIÊN 2; 50 43 ;10 50
27/01/2018 16 62 ; 16 92 ; 34 79 ; 34 99 ; 79 04 ĂN XIÊN 2; 34 79
26/01/2018 47 77 ; 56 94 ; 94 72 ; 72 63 ; 36 94 ĂN XIÊN 2; 72 63; 47 77
25/01/2018 52 61 ; 52 48 ; 61 76 ; 75 54 ; 54 97 ĂN XIÊN 2; 54 97 ;75 54
24/01/2018 51 90 ; 53 90 ; 35 90 ; 35 51 ; 51 53 ĂN XIÊN 2; 51 35
23/01/2018 42 52 ; 52 62 ;72 82; 62 72; 26 92 ĂN XIÊN 2 ; 62 72 ; 72 82
22/01/2018 04 86 ; 04 53 ; 93 47 ; 93 16 ; 47 14 TRƯỢT
21/01/2018 71 23 ; 71 01 ; 23 74 ; 74 98 ; 01 96 ĂN XIÊN 2; 71 01 ; 01 96
20/01/2018 36 76 ; 53 63 ; 63 46 ; 46 56 ; 65 95 ĂN XIÊN 2; 53 63 ;36 76
19/01/2018 57 67 ; 75 85 ; 75 45 ; 57 37 ; 37 67 ĂN XIÊN 2; 57 37 ; 75 85
18/01/2018 83 52 ; 83 25 ; 23 37 ; 37 01 ; 01 67 ĂN XIÊN 2; 83 52 ; 23 37 ; 37 01
17/01/2018 89 24 ; 42 89 ; 03 36 ; 03 12 ; 36 14 ĂN XIÊN 2; 42 89 ; 03 36
16/01/2018 67 04 ; 04 96 ; 96 02 ; 02 16 ; 16 70 ĂN XIÊN 2; 96 02 ; 02 16
15/01/2018 71 86 ; 71 53 ; 53 34 ; 34 28 ; 28 84 ĂN XIÊN 2; 71 53 ; 28 84
14/01/2018 85 04 ; 95 76 ; 76 68 ; 85 48 ; 48 89 ĂN XIÊN 2; 85 04 ; 76 68 ; 85 48
13/01/2018 36 46 ; 63 73 ; 46 37 ; 64 73 ;64 74 ĂN XIÊN 2 ; 63 73 ; 64 73
12/01/2018 04 24 ; 04 34 ; 40 17 ; 40 71 ;17 59 ĂN XIÊN 2 ; 04 24 ; 04 34 ;17 59
11/01/2018 47 77 ; 74 93; 26 46 ; 26 64 ;77 97 ĂN XIÊN 2 ; 47 77 ; 74 93
10/01/2018 09 89 ; 09 90;74 81 ; 90 74 ;08 81 TRƯỢT
09/01/2018 33 18 ;31 18; 31 33; 95 16; 06 36; TRƯỢT
08/01/2018 37 42 ;17 27; 17 37; 60 65; 73 56; ĂN XIÊN 2;37 42 ; 17 37
07/01/2018 29 39 ;29 49; 92 49; 92 39; 02 22; ĂN XIÊN 2;29 49 ; 92 49
06/01/2018 10 23 ;01 32; 41 51; 14 43; 43 53; TRƯỢT
05/01/2018 47 57 ;61 74; 46 76; 67 64; 37 67; ĂN XIÊN 2; 47 57 ; 37 67
04/01/2018 02 32 ;20 24; 20 42; 71 81; 71 82; ĂN XIÊN 2; 20 24; 71 81
03/01/2018 05 50; 50 72; 05 56; 56 76; 65 67 ĂN XIÊN 2; 05 50; 05 56
02/01/2018 51 61 ; 51 64 ;51 71; 71 65;17 64 ĂN XIÊN 2; 51 61 ; 51 71
01/01/2018 27 37 ; 72 65 ;27 56; 71 81;71 18 ĂN XIÊN 2; 27 37 ; 71 81
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 5 CAP XIÊN 3 MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 5 cap xiên 3 víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 5 cap xiên chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 5 CAP XIÊN 3 VÍP
NGÀY 5 CAP XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 03 29 41; 04 31 41; 04 30 13; 03 40 31; 04 29 31 ĂN XIÊN 3; 04 31 41 ; 04 29 31
04/02/2018 35 91 74 ; 74 19 35 ; 70 53 91 ; 46 19 53 ; 70 46 53 ĂN XIÊN 3; 74 35 19
03/02/2018 34 64 74; 34 54 67; 43 54 76; 27 57 67; 27 47 67 ĂN XIÊN 3 ; 27 57 67
02/02/2018 69 25 34 ; 69 07 80 ; 25 41 05 ; 72 57 51 ; 72 07 69 ĂN XIÊN 3; 25 41 05
01/02/2018 04 20 73 ; 83 02 04 ; 83 04 40 ; 73 40 20 ; 83 40 02 ĂN XIÊN 3; 83 04 40
31/01/2018 25 45 57; 52 47 37; 25 74 73; 47 57 06; 47 67 60 TRƯỢT
30/01/2018 56 75 98 ; 03 14 05 ; 56 47 81 ; 47 30 83 ; 14 85 56 ĂN XIÊN 3; 56 47 81
29/01/2018 23 57 24 ; 57 75 23 ; 24 75 32 ; 75 57 24 ; 24 57 32 ĂN XIÊN 3; 24 57 32
28/01/2018 05 42 10 ; 42 05 43 ; 42 50 43 ; 50 12 42 ; 43 12 50 ĂN XIÊN 3; 42 50 43
27/01/2018 16 62 29 ; 16 92 72 ; 34 79 82 ; 34 99 16 ; 79 04 72 ĂN XIÊN 3; 34 79 82
26/01/2018 47 77 36 ; 56 94 72 ; 94 63 72 ; 47 72 63 ; 72 36 94 ĂN XIÊN 3 ; 47 72 63
25/01/2018 52 61 76 ; 52 48 79 ; 61 76 28 ; 75 54 91 ; 54 97 62 ĂN XIÊN 3 ;75 54 91 ; 54 97 62
24/01/2018 51 90 60 ; 60 53 90 ; 60 35 90 ; 70 35 51 ; 70 51 53 ĂN XIÊN 3; 70 51 35
23/01/2018 42 52 62; 52 62 72;72 82 92; 62 72 25; 26 92 72 ĂN XIÊN 3 ; 72 82 92
22/01/2018 04 86 06 ; 04 53 37 ; 93 47 79 ; 93 16 53 ; 47 14 86 TRƯỢT
21/01/2018 71 23 01 ; 71 01 74 ; 23 74 97 ; 74 98 17 ; 01 96 27 TRƯỢT
20/01/2018 91 76 95; 53 63 76; 63 46 67; 46 56 59; 65 95 46 ĂN XIÊN 3; 53 63 76
19/01/2018 57 67 45; 75 85 34; 75 45 43; 57 37 47; 37 67 85 ĂN XIÊN 3; 75 85 34
18/01/2018 83 52 79 ; 83 25 17 ; 23 37 47 ; 37 01 87 ; 01 67 41 ĂN XIÊN 3; 23 37 47 ; 37 01 87
17/01/2018 89 24 28 ; 42 89 57 ; 03 36 71 ; 03 12 76 ; 36 14 64 ĂN XIÊN 3; 03 36 71
16/01/2018 67 04 36 ; 04 96 20 ; 96 02 81 ; 02 16 09 ; 16 70 29 TRƯỢT
15/01/2018 71 86 01 ; 71 53 14 ; 53 34 71 ; 34 28 31 ; 28 84 41 ĂN XIÊN 3; 28 84 41
14/01/2018 85 04 97 ; 95 76 29 ; 76 68 03 ; 85 48 28 ; 48 89 75 ĂN XIÊN 3; 76 68 03 ; 85 48 28
13/01/2018 36 46 73; 63 73 64; 46 37 47 ; 64 73 74; 64 74 84 ĂN XIÊN 3; 63 73 64
12/01/2018 04 24 34; 04 34 17; 40 17 04 ; 40 71 95;17 59 40 ĂN XIÊN 3 ; 04 24 34; 04 34 17
11/01/2018 47 77 93; 74 93 67; 26 46 56; 26 64 76;77 97 78 ĂN XIÊN 3 ; 47 77 93
10/01/2018 09 89 49 ; 09 90 47;74 81 90 ; 90 74 01 ;08 81 46 TRƯỢT
09/01/2018 33 18 64;31 18 46; 31 33 37; 95 16 73; 06 36 73; TRƯỢT
08/01/2018 37 42 17;17 27 37; 17 37 56; 60 65 71; 73 56 24; ĂN XIÊN 3; 37 42 17
07/01/2018 29 39 75;29 49 57; 92 49 91; 92 39 19; 02 22 39; ĂN XIÊN 3; 29 49 57; 92 49 91
06/01/2018 10 23 43; 01 32 14; 41 51 71; 14 43 17; 43 53 83; TRƯỢT
05/01/2018 47 57 37;61 74 64; 46 76 37; 67 64 47; 37 67 61; ĂN XIÊN 3; 47 57 37
04/01/2018 02 32 52;20 24 25; 20 42 47; 71 81 74; 71 82 24; ĂN XIÊN 3; 71 81 74
03/01/2018 05 50 27; 50 72 56; 05 56 57; 56 76 74; 65 67 05 ĂN XIÊN 3; 05 56 57
02/01/2018 51 61 71; 51 64 17;51 71 62; 71 65 91;17 64 23 ĂN XIÊN 3;51 61 71
01/01/2018 27 37 71; 72 65 75;27 56 62; 71 81 62;71 18 62 ĂN XIÊN 3; 27 37 71 ;71 81 62
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN XIÊN 2 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 2 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 2
NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 04 31 ĂN XIÊN 04 31
04/02/2018 35 91 ĂN LÔ 35X2
03/02/2018 27 47 ĂN LÔ 27
02/02/2018 25 41 ĂN XIÊN 25 41
01/02/2018 04 20 ĂN LÔ 04
31/01/2018 25 45 TRƯỢT
30/01/2018 14 85 ĂN LÔ 85
29/01/2018 32 57 ĂN XIÊN 32 57
28/01/2018 10 50 ĂN XIÊN 10 50
27/01/2018 79 04 ĂN LÔ 79
26/01/2018 47 94 ĂN LÔ 47
25/01/2018 54 97 ĂN XIÊN 54 97
24/01/2018 60 53 ĂN LÔ 60
23/01/2018 62 72 ĂN XIÊN 62 72
22/01/2018 47 14 ĂN LÔ 14X3
21/01/2018 96 27 ĂN LÔ 96
20/01/2018 56 76 ĂN LÔ 76
19/01/2018 75 85 ĂN XIÊN 75 85
18/01/2018 37 01 ĂN XIÊN 37 01
17/01/2018 36 14 ĂN LÔ 36
16/01/2018 16 70 ĂN LÔ 16
15/01/2018 28 31 ĂN LÔ 28X2
14/01/2018 76 68 ĂN XIÊN 76 68
13/01/2018 63 73 ĂN XIÊN 63 73
12/01/2018 04 24 ĂN XIÊN 04 24
11/01/2018 47 77 ĂN XIÊN 47 77
10/01/2018 74 81 ĂN LÔ 74
09/01/2018 06 36 TRƯỢT
08/01/2018 17 27 ĂN lÔ 17
07/01/2018 29 49 ĂN XIÊN 29 49
06/01/2018 10 23 ĂN LÔ 10X2
05/01/2018 47 57 ĂN XIÊN 47 57
04/01/2018 20 42 ĂN LÔ 20X2
03/01/2018 05 56 ĂN XIÊN 05 56
02/01/2018 51 64 ĂN LÔ 51
01/01/2018 27 37 ĂN XIÊN 27 37
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN XIÊN 3 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới
05/02/2018 03 04 31 ĂN LÔ 04 31
04/02/2018 35 91 70 ĂN LÔ 35X2
03/02/2018 27 47 57 ĂN LÔ 27 57
02/02/2018 07 72 41 ĂN LÔ 72 41
01/02/2018 04 20 83 ĂN LÔ 04 83
31/01/2018 25 45 60 ĂN LÔ 60
30/01/2018 47 30 81 ĂN LÔ 47 81
29/01/2018 32 57 27 ĂN LÔ 32 57
28/01/2018 12 50 43 ĂN LÔ 43 50
27/01/2018 79 04 82 ĂN LÔ 79 82
26/01/2018 47 94 77 ĂN LÔ 47 77
25/01/2018 54 97 91 ĂN XIÊN 54 97 91
24/01/2018 60 53 35 ĂN LÔ 60 35
23/01/2018 62 72 52 ĂN LÔ 62 72
22/01/2018 04 86 06 ĂN LÔ 04
21/01/2018 71 23 01 ĂN LÔ 71 01
20/01/2018 56 76 95 ĂN LÔ 76 95
19/01/2018 75 85 37 ĂN XIÊN 75 85 37
18/01/2018 23 37 47 ĂN XIÊN 23 37 47
17/01/2018 03 36 14 ĂN LÔ 03 36
16/01/2018 02 16 09 ĂN LÔ 02 16
15/01/2018 34 28 53 ĂN LÔ 28X2 53
14/01/2018 85 04 97 ĂN LÔ 85X2 04
13/01/2018 63 73 83 ĂN LÔ 63 73
12/01/2018 04 24 34 ĂN XIÊN 04 24 34
11/01/2018 47 77 26 ĂN XIÊN 47 77 26
10/01/2018 74 81 90 ĂN LÔ 74
09/01/2018 06 16 36 TRƯỢT
08/01/2018 17 27 42 ĂN lÔ 17 42
07/01/2018 29 49 92 ĂN XIÊN 29 49 92
06/01/2018 10 23 83 ĂN LÔ 10X2 83
05/01/2018 47 57 ĂN XIÊN 37 47 57
04/01/2018 20 42 71 ĂN LÔ 20X2 71
03/01/2018 05 56 67 ĂN LÔ 05 56
02/01/2018 51 64 71 ĂN LÔ 51 71
01/01/2018 27 37 62 ĂN XIÊN 27 37 62
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công LÔ 4 SỐ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ
NGÀY LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 04 40 13 31 ĂN LÔ 04X2 31
04/02/2018 35 91 70 74 ĂN LÔ 35X2 74
03/02/2018 34 43 67 76 ĂN LÔ 34 67 76
02/02/2018 07 69 78 41 ĂN LÔ 69 41
01/02/2018 04 20 83 73 ĂN LÔ 04 83 73
31/01/2018 25 52 15 51 ĂN LÔ 15 51
30/01/2018 05 56 30 81 ĂN LÔ 56 81
29/01/2018 23 57 24 32 ĂN LÔ 57 24 32
28/01/2018 05 43 12 50 ĂN LÔ 43 50
27/01/2018 16 92 34 99 ĂN LÔ 16 34
26/01/2018 47 74 63 36 ĂN LÔ 47 63
25/01/2018 75 54 91 79 ĂN LÔ 54 91 75X2
24/01/2018 60 53 35 90 ĂN LÔ 60 35
23/01/2018 12 21 62 26 ĂN LÔ 21X3 62
22/01/2018 16 04 86 06 ĂN LÔ 16 04
21/01/2018 96 17 23 01 ĂN LÔ 96 01
20/01/2018 36 63 76 67 ĂN LÔ 63 76
19/01/2018 75 85 37 73 ĂN LÔ 37 75 85
18/01/2018 37 25 52 23 ĂN LÔ 37 52 23
17/01/2018 03 89 12 14 ĂN LÔ 03 89
16/01/2018 16 70 04 67 ĂN LÔ 16 67
15/01/2018 34 15 86 53 ĂN LÔ 15 53
14/01/2018 04 14 97 76 ĂN LÔ 04 14 76
13/01/2018 37 73 64 46 ĂN LÔ 37 73 64
12/01/2018 04 40 17 71 ĂN LÔ 04 17
11/01/2018 47 74 67 76 ĂN LÔ 74 47 76
10/01/2018 09 09 47 74 ĂN LÔ 74
09/01/2018 06 60 36 63 TRƯỢT
08/01/2018 17 71 37 73 ĂN LÔ 17 37 73
07/01/2018 29 92 39 93 ĂN LÔ 29 92 93
06/01/2018 01 10 23 32 ĂN LÔ 10X2 32
05/01/2018 37 73 57 75 ĂN LÔ 37 73 57
04/01/2018 46 64 79 97 ĂN LÔ 79 97
03/01/2018 56 65 75 57 ĂN LÔ 56X2
02/01/2018 17 71 43 34 ĂN LÔ 17 71 34
01/01/2018 27 72 42 24 ĂN LÔ 27 42
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 6 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công LÔ 6 SỐ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 6 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 6 SỐ KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 04 40 13 31 03 30 ĂN LÔ 04X2 31
04/02/2018 35 91 70 74 19 46 ĂN LÔ 35X2 74 19
03/02/2018 34 43 67 76 64 46 ĂN LÔ 34 67 76 64
02/02/2018 69 78 87 07 72 41 ĂN LÔ 69 87 72 41
01/02/2018 04 20 83 73 40 02 ĂN LÔ 04 83 73 40
31/01/2018 25 52 15 51 06 60 ĂN LÔ 15 51 60
30/01/2018 03 05 56 47 30 81 ĂN LÔ 03 56 47 81
29/01/2018 23 57 24 32 75 47 ĂN LÔ 57 24 32 47
28/01/2018 12 42 43 05 50 57 ĂN LÔ 42 43 50
27/01/2018 79 04 29 92 99 16 ĂN LÔ 79 29 16
26/01/2018 47 74 63 36 17 71 ĂN LÔ 47 63 17
25/01/2018 75 54 91 79 26 62 ĂN LÔ 54 91 75X2 26 62
24/01/2018 60 53 35 90 09 51 ĂN LÔ 60 35 09 51
23/01/2018 12 21 62 26 27 72 ĂN LÔ 21X3 62 72
22/01/2018 04 86 06 16 61 14 ĂN LÔ 04 16 14X3
21/01/2018 96 17 23 01 71 98 ĂN LÔ 96 01 71
20/01/2018 36 63 76 67 46 64 ĂN LÔ 63 76
19/01/2018 75 85 37 73 27 72 ĂN LÔ 37 75 85 72
18/01/2018 83 79 37 25 52 23 ĂN LÔ 83X2 37 52 23
17/01/2018 03 89 12 14 64 71 ĂN LÔ 03 89 71
16/01/2018 16 70 04 67 09 20 ĂN LÔ 16 67 20
15/01/2018 34 28 53 15 51 71 ĂN LÔ 28X2 53 15 71
14/01/2018 14 75 76 85 04 97 ĂN LÔ 14 76 85X2 04
13/01/2018 37 73 64 46 36 63 ĂN LÔ 37 73 64 63X2
12/01/2018 04 40 17 71 59 95 ĂN LÔ 04 17 59
11/01/2018 47 74 67 76 26 62 ĂN LÔ 74 47 76 26
10/01/2018 09 09 47 74 02 20 ĂN LÔ 74 20X2
09/01/2018 06 60 36 63 67 87 ĂN LÔ 67 87
08/01/2018 17 71 37 73 65 56 ĂN LÔ 17 37 73
07/01/2018 29 92 39 93 49 94 ĂN LÔ 29 92 93 49
06/01/2018 01 10 23 32 35 53 ĂN LÔ 10X2 32 53
05/01/2018 37 73 57 75 47 74 ĂN LÔ 37 73 47 57
04/01/2018 46 64 79 97 45 54 ĂN LÔ 79 97 54
03/01/2018 56 65 75 57 05 50 ĂN LÔ 56X2 05 50
02/01/2018 17 71 43 34 15 51 ĂN LÔ 17 71 34 51
01/01/2018 27 72 42 24 62 26 ĂN LÔ 27 42 62
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 10 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới (DÀN 10con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công LÔ 10 SỐ chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 10 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 10 SỐ KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 04 40 13 31 03 30 29 92 73 37 ĂN LÔ 04X2 31 29 73
04/02/2018 35 91 70 74 19 46 17 71 07 84 ĂN LÔ 35X2 74 19 71
03/02/2018 34 43 67 76 64 46 47 74 03 30 ĂN LÔ 34 67 76 64 03
02/02/2018 69 78 05 51 87 80 57 07 72 41 ĂN LÔ 69 05 87 80 72 41
01/02/2018 04 20 83 73 40 02 37 38 33 34 ĂN LÔ 04 83 73 40 33
31/01/2018 25 52 15 51 06 60 47 74 57 75 ĂN LÔ 15 51 60 47X2 74 75
30/01/2018 03 05 96 56 98 75 14 47 30 81 ĂN LÔ 03 96 56 75 47 81
29/01/2018 23 57 24 32 75 47 16 61 37 73 ĂN LÔ 57 24 32 47 37
28/01/2018 12 42 43 05 50 57 25 52 64 65 ĂN LÔ 42 43 50 25
27/01/2018 29 92 16 99 34 82 72 76 79 04 ĂN LÔ 29 16 34 82 72 79
26/01/2018 47 74 63 36 17 71 49 94 01 10 ĂN LÔ 47 63 17 01
25/01/2018 75 54 91 79 26 62 45 57 97 19 ĂN LÔ 54 91 75X2 26 62 19
24/01/2018 60 53 35 90 09 51 32 42 52 62 ĂN LÔ 60 35 09 51 42 62
23/01/2018 12 21 62 26 27 72 29 92 42 24 ĂN LÔ 21X3 62 72 29X2 92
22/01/2018 93 16 61 53 14 26 86 04 86 06 ĂN LÔ 16 14X3 26 04
21/01/2018 98 74 96 02 97 25 27 71 23 01 ĂN LÔ 96 25 71 01
20/01/2018 36 63 76 67 46 64 53 35 65 56 ĂN LÔ 63 76 53X2
19/01/2018 75 85 37 73 27 72 16 61 19 91 ĂN LÔ 37 75 85 72 61 91
18/01/2018 78 83 78 01 10 47 37 25 52 23 ĂN LÔ 83X2 01 47 37 52 23
17/01/2018 71 64 76 47 42 57 03 89 12 28 ĂN LÔ 71 76 42 03 89 28
16/01/2018 16 70 04 67 76 20 96 81 29 83 ĂN LÔ 16 67 20 96 29
15/01/2018 71 86 15 84 51 41 31 34 28 53 ĂN LÔ 71 15 84 41 28X2 53
14/01/2018 85 04 97 55 76 75 14 91 28 95 ĂN LÔ 85X2 04 76 14 28
13/01/2018 37 73 64 46 36 63 47 74 38 83 ĂN LÔ 37 73 64 63X2 38
12/01/2018 04 40 17 71 59 95 24 42 62 26 ĂN LÔ 04 17 59 24 62
11/01/2018 47 74 67 76 26 62 56 65 58 85 ĂN LÔ 74 47 76 26 85X3
10/01/2018 09 09 47 74 02 20 56 65 18 81 ĂN LÔ 74 20X2 56
09/01/2018 06 60 36 63 67 87 76 78 46 64 ĂN LÔ 67 87 64X2
08/01/2018 17 71 37 73 65 56 63 36 27 72 ĂN LÔ 17 37 73 63 36
07/01/2018 29 92 39 93 49 94 02 20 09 90 ĂN LÔ 29 92 93 49 20
06/01/2018 01 10 23 32 35 53 43 34 17 71 ĂN LÔ 10X2 32 53 17
05/01/2018 37 73 57 75 47 74 12 21 16 61 ĂN LÔ 37 73 47 57 16
04/01/2018 46 64 79 97 45 54 24 42 14 41 ĂN LÔ 79 97 54 24 14X2
03/01/2018 56 65 75 57 05 50 74 47 58 85 ĂN LÔ 56X2 05 50 74X2
02/01/2018 17 71 43 34 15 51 63 36 64 46 ĂN LÔ 17 71 34 51 63 46/th>
01/01/2018 27 72 42 24 62 26 02 20 14 41 ĂN LÔ 27 42 62 02 14
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (5 con 3 càng lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG LÔ SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG LÔ 5 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
04/02/2018 203 204 240 230 231 TRƯỢT
04/02/2018 435 791 870 474 535 ĂN 3 CÀNG LÔ 435
03/02/2018 756 474 747 676 767 TRƯỢT
02/02/2018 969 941 907 305 378 ĂN 3 CÀNG LÔ 941 305
01/02/2018 004 520 883 073 040 ĂN 3 CÀNG LÔ 883 040
31/01/2018 454 545 456 465 424 ĂN 3 CÀNG LÔ 454
30/01/2018 056 075 181 030 303 ĂN 3 CÀNG LÔ 181
29/01/2018 523 357 224 532 775 ĂN 3 CÀNG LÔ 224
28/01/2018 612 342 243 905 950 TRƯỢT
27/01/2018 499 416 492 982 976 ĂN 3 CÀNG LÔ 416 982
26/01/2018 256 594 072 346 036 ĂN 3 CÀNG LÔ 072
25/01/2018 852 554 276 191 161 ĂN 3 CÀNG LÔ 554
24/01/2018 751 953 935 590 509 ĂN 3 CÀNG LÔ 509
23/01/2018 172 271 173 371 174 TRƯỢT
22/01/2018 093 053 014 104 186 ĂN 3 CÀNG LÔ 014
21/01/2018 801 896 871 823 827 ĂN 3 CÀNG LÔ 896
20/01/2018 235 236 237 238 239 ĂN 3 CÀNG LÔ 236
19/01/2018 151 161 171 181 191 TRƯỢT
18/01/2018 252 525 283 179 178 ĂN 3 CÀNG LÔ 252 283
17/01/2018 503 528 571 236 212 ĂN 3 CÀNG LÔ 503 236
16/01/2018 804 896 876 120 167 ĂN 3 CÀNG LÔ 896
15/01/2018 871 853 751 728 786 ĂN 3 CÀNG LÔ 853 728
14/01/2018 195 176 928 914 904 ĂN 3 CÀNG LÔ 928
13/01/2018 414 415 416 417 418 ĂN 3 CÀNG LÔ 417
12/01/2018 101 010 080 808 459 ĂN 3 CÀNG LÔ 101 080
11/01/2018 585 767 858 676 626 ĂN 3 CÀNG LÔ 585
10/01/2018 454 656 090 909 181 TRƯỢT
09/01/2018 676 787 095 059 636 ĂN 3 CÀNG LÔ 095
08/01/2018 737 373 454 545 232 ĂN 3 CÀNG LÔ 232 737
07/01/2018 292 929 793 739 020 ĂN 3 CÀNG LÔ 793
06/01/2018 110 101 323 232 143 TRƯỢT
05/01/2018 261 267 437 473 475 ĂN 3 CÀNG LÔ 437 473
04/01/2018 247 248 249 250 251 ĂN 3 CÀNG LÔ 249
03/01/2018 505 050 474 747 565 ĂN 3 CÀNG LÔ 505 050
02/01/2018 363 364 365 366 367 TRƯỢT
01/01/2018 212 213 214 215 677 ĂN 3 CÀNG LÔ 212 677
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (2 con 3 càng đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 4.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG ĐỀ SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 230 231 TRƯỢT
04/02/2018 353 535 TRƯỢT
03/02/2018 605 606 TRƯỢT
02/02/2018 473 474 TRƯỢT
01/02/2018 004 005 TRƯỢT
31/01/2018 348 384 ĂN 3 CÀNG 348
30/01/2018 758 759 TRƯỢT
29/01/2018 667 676 TRƯỢT
28/01/2018 316 317 TRƯỢT
27/01/2018 108 180 TRƯỢT
26/01/2018 247 248 TRƯỢT
25/01/2018 568 586 ĂN 3 CÀNG 568
24/01/2018 751 651 TRƯỢT
23/01/2018 121 212 TRƯỢT
22/01/2018 040 404 TRƯỢT
21/01/2018 189 187 TRƯỢT
20/01/2018 463 436 ĂN 3 CÀNG 463
19/01/2018 131 113 TRƯỢT
18/01/2018 292 291 TRƯỢT
17/01/2018 105 106 TRƯỢT
16/01/2018 709 783 TRƯỢT
15/01/2018 297 298 ĂN 3 CÀNG 298
14/01/2018 121 131 TRƯỢT
13/01/2018 134 135 TRƯỢT
12/01/2018 147 148 TRƯỢT
11/01/2018 149 194 ĂN 3 CÀNG 149
10/01/2018 721 217 TRƯỢT
09/01/2018 034 035 TRƯỢT
08/01/2018 702 720 TRƯỢT
07/01/2018 191 119 TRƯỢT
06/01/2018 585 586 TRƯỢT
05/01/2018 105 150 ĂN 3 CÀNG 105
04/01/2018 746 747 TRƯỢT
03/01/2018 727 272 TRƯỢT
02/01/2018 232 233 TRƯỢT
01/01/2018 624 642 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ 10 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mới DÀN 3 CÀNG ĐỀ 10 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (10 con 3 càng đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 6.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG ĐỀ SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG ĐỀ 10 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 10 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 230 231 203 213 229 292 240 204 232 223 TRƯỢT
04/02/2018 353 535 434 234 436 635 653 254 452 756 TRƯỢT
03/02/2018 605 606 660 650 670 607 608 680 690 609 TRƯỢT
02/02/2018 473 474 583 584 263 264 265 475 585 193 TRƯỢT
01/02/2018 004 005 104 306 505 706 803 308 509 907 TRƯỢT
31/01/2018 348 384 349 394 350 305 351 315 352 325 ĂN 3 CÀNG 348
30/01/2018 758 171 759 534 504 411 085 653 564 455 TRƯỢT
29/01/2018 667 676 686 668 696 669 670 607 616 661 TRƯỢT
28/01/2018 316 317 115 217 512 314 419 418 617 415 TRƯỢT
27/01/2018 108 180 182 500 760 706 509 750 590 252 TRƯỢT
26/01/2018 247 248 274 284 249 294 295 259 296 269 TRƯỢT
25/01/2018 702 720 568 586 879 589 595 988 193 194 ĂN 3 CÀNG 568
24/01/2018 751 651 050 051 052 552 653 654 064 656 TRƯỢT
23/01/2018 121 212 101 010 131 313 414 141 050 505 ĂN 3 CÀNG 101
22/01/2018 040 404 505 050 955 944 060 606 966 707 TRƯỢT
21/01/2018 189 187 178 298 296 269 259 295 158 185 TRƯỢT
20/01/2018 463 436 437 473 438 483 439 493 449 494 ĂN 3 CÀNG 463
19/01/2018 131 113 432 423 414 141 424 442 475 457 TRƯỢT
18/01/2018 292 291 293 282 281 283 272 271 273 262 TRƯỢT
17/01/2018 105 106 150 160 140 104 256 265 246 264 TRƯỢT
16/01/2018 709 783 782 707 988 899 706 670 760 781 TRƯỢT
15/01/2018 297 298 296 187 186 188 276 278 277 268 ĂN 3 CÀNG 298
14/01/2018 121 131 141 151 236 256 276 145 143 142 TRƯỢT
13/01/2018 134 135 143 153 136 163 137 173 183 138 TRƯỢT
12/01/2018 147 148 149 150 161 162 163 164 165 166 TRƯỢT
11/01/2018 149 194 159 195 169 196 197 179 189 198 ĂN 3 CÀNG 149
10/01/2018 721 712 713 731 714 741 715 751 716 761 TRƯỢT
09/01/2018 034 035 043 053 036 063 037 073 038 083 TRƯỢT
08/01/2018 702 720 703 730 704 740 705 750 706 760 TRƯỢT
07/01/2018 191 119 192 129 193 139 194 149 195 159 TRƯỢT
06/01/2018 585 586 568 558 587 578 589 598 561 516 ĂN 3 CÀNG 589
05/01/2018 105 150 151 115 152 125 135 153 136 163 ĂN 3 CÀNG 105
04/01/2018 746 747 748 749 751 752 753 754 755 756 TRƯỢT
03/01/2018 727 272 728 782 729 792 742 724 743 734 TRƯỢT
02/01/2018 232 233 234 235 236 237 238 239 283 293 TRƯỢT
01/01/2018 624 642 643 634 645 654 646 664 647 674 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN ĐỀ 2 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (2 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ĐỀ 2 SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY ĐỀ 2 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 30 31 TRƯỢT
04/02/2018 53 35 TRƯỢT
03/02/2018 05 06 TRƯỢT
02/02/2018 73 74 ĂN ĐỀ 73
01/02/2018 04 05 TRƯỢT
31/01/2018 48 84 ĂN ĐỀ 48
30/01/2018 58 59 TRƯỢT
29/01/2018 67 76 TRƯỢT
28/01/2018 16 17 TRƯỢT
27/01/2018 08 80 TRƯỢT
26/01/2018 47 48 TRƯỢT
25/01/2018 68 86 ĂN ĐỀ 68
24/01/2018 51 52 TRƯỢT
23/01/2018 21 12 TRƯỢT
22/01/2018 04 40 TRƯỢT
21/01/2018 87 89 TRƯỢT
20/01/2018 63 36 ĂN ĐỀ 63
19/01/2018 31 13 TRƯỢT
18/01/2018 91 92 TRƯỢT
17/01/2018 05 06 TRƯỢT
16/01/2018 09 83 TRƯỢT
15/01/2018 98 97 ĂN ĐỀ 98
14/01/2018 21 31 ĂN ĐỀ 21
13/01/2018 34 35 TRƯỢT
12/01/2018 47 48 TRƯỢT
11/01/2018 49 94 ĂN ĐỀ 49
10/01/2018 21 12 TRƯỢT
09/01/2018 34 35 TRƯỢT
08/01/2018 02 20 TRƯỢT
07/01/2018 91 19 TRƯỢT
06/01/2018 85 85 TRƯỢT
05/01/2018 05 50 ĂN ĐỀ 05
04/01/2018 46 47 TRƯỢT
03/01/2018 27 72 TRƯỢT
02/01/2018 32 33 TRƯỢT
01/01/2018 24 42 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ ́8 SỐ SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (8 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 2.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ĐỀ 8 SỐ SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ SIÊU VÍP
NGÀY ĐỀ 8 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 29 92 30 03 31 13 04 40 ĂN ĐỀ 29
04/02/2018 53 35 13 31 32 23 34 43 ĂN ĐỀ 43
03/02/2018 05 06 60 50 70 07 08 80 TRƯỢT
02/02/2018 73 74 75 83 84 63 64 65 ĂN ĐỀ 73
01/02/2018 04 05 06 07 08 09 10 11 TRƯỢT
31/01/2018 48 84 49 94 50 05 51 15 ĂN ĐỀ 48
30/01/2018 58 59 71 34 04 85 55 53 TRƯỢT
29/01/2018 67 76 68 86 69 96 70 07 TRƯỢT
28/01/2018 16 17 18 19 14 15 13 14 TRƯỢT
27/01/2018 08 80 82 06 60 09 90 52 TRƯỢT
26/01/2018 47 74 48 84 49 94 59 95 TRƯỢT
25/01/2018 02 20 68 86 93 94 79 89 ĂN ĐỀ 68
24/01/2018 51 52 53 54 55 56 57 58 ĂN ĐỀ 57
23/01/2018 21 12 01 10 13 31 14 41 ĂN ĐỀ 01
22/01/2018 04 40 44 05 50 55 06 60 ĂN ĐỀ 60
21/01/2018 87 89 98 78 69 96 58 85 TRƯỢT
20/01/2018 63 36 37 73 38 83 39 93 ĂN ĐỀ 63
19/01/2018 13 31 14 41 23 32 24 42 TRƯỢT
18/01/2018 91 92 93 81 82 83 72 71 TRƯỢT
17/01/2018 05 06 04 40 60 50 56 65 TRƯỢT
16/01/2018 09 83 82 81 88 99 07 70 TRƯỢT
15/01/2018 98 97 78 87 96 68 86 88 ĂN ĐỀ 98
14/01/2018 21 31 41 51 56 76 42 43 ĂN ĐỀ 21
13/01/2018 34 35 43 53 36 63 37 73 TRƯỢT
12/01/2018 47 48 61 62 63 64 65 66 TRƯỢT
11/01/2018 49 94 95 59 96 69 97 79 ĂN ĐỀ 49
10/01/2018 21 12 13 31 14 41 15 51 TRƯỢT
09/01/2018 34 35 43 53 36 63 37 73 TRƯỢT
08/01/2018 02 20 03 30 04 40 05 50 TRƯỢT
07/01/2018 91 19 92 29 93 39 94 49 TRƯỢT
06/01/2018 85 58 86 68 87 78 89 98 ĂN ĐỀ 89
05/01/2018 05 50 51 15 52 25 53 35 ĂN ĐỀ 05
04/01/2018 46 47 48 49 51 52 53 54 TRƯỢT
03/01/2018 27 72 28 82 29 92 42 24 TRƯỢT
02/01/2018 32 33 34 35 36 37 38 39 TRƯỢT
01/01/2018 24 42 34 43 45 54 46 64 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
mớiDÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU CHUẨN XÁC (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ĐỀ 2 SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 9h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP
NGÀY ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới win-1
05/02/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 TRƯỢT
04/02/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
03/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
02/01/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7
01/02/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 TRƯỢT
31/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 8
30/01/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
28/01/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
28/01/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 TRƯỢT
27/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8
26/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4
25/01/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 8
24/01/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 5
23/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
22/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
21/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 TRƯỢT
20/01/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
18/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT
17/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
16/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
15/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
13/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 3
12/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 9
10/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
09/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
08/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 TRƯỢT
06/01/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 8
05/01/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 5
04/01/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRƯỢT
03/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
02/01/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 3
01/01/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới-
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ 3 MIỀN
NGÀY MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN NAM
THỨ 2 Hà Nội Phú Yên
Thừa Thiên Huế
TP.HCM
Cà Mau
Đồng Tháp
THỨ 3 Quảng Ninh Đắc Lắc
Quảng Nam
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
THỨ 4 Bắc Ninh Đà Nẵng
Khánh Hòa
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
THỨ 5 Hà Nội Bình Đinh
Quảng Bình
Quảng Trị
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
THỨ 6 Hải Phòng Gia Lai
Ninh Thuận
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
THỨ 7 Nam Định Đà Nẵng
Đắc Nông
Quảng Ngãi
TP.HCM
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
CHỦ NHẬT Thái Bình Khánh Hòa
Kon Tum
Kiên Giang
Lâm Đồng
Tiền Giang
 

KETQUAVANG3939.COM

Bạch thủ | Song thủ | Xiên 2,3,4 | 3 Càng